Tips

Gezondheid:
De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.

Wat te doen bij extreme warmte:
• Begin vroeg met fietsen en neem regelmatig rust op een schaduwrijke plek;
• Drink voldoende, ook als u geen dorst heeft. Drink minstens twee liter vocht per persoon per dag (bij voorkeur water, vermijd alcohol). Drink meer als de urineproductie terugloopt en als de urine donkergeel is;
• Smeer de (onbedekte) huid goed in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Draag in de volle zon zo mogelijk een zonnehoed of zonneklep en lichte kleding;
• Zorg voor goede koeling van etenswaren of neem geen bederfelijke etenswaren mee. Was de handen regelmatig met water en zeep, vooral vóór de lunch;
• Bij klachten als duizeligheid, hevige dorst of uitputting dient men een schaduwrijke plek op te zoeken en iets te eten en te drinken. Waarschijnlijk is er sprake van een vocht- en/of zouttekort. Ga met blijvende gezondheidsklachten naar de huisarts.

Bij regen:
Denk aan beschermende (regen)kleding in verband met gevaar voor onderkoeling van het lichaam.

Bij onweer:
• In het open veld: Stap van de fiets, leg hem op de grond en loop daarbij vandaan (ca. tien meter). Ga op de hurken zitten, zet de voeten pal naast elkaar en stop het hoofd tussen de knieën. Dek de oren met de handen af;
• Bent u in een groep verspreid u dan;
• Schuil niet onder een boom of in de buurt van een metalen voorwerp (bijv. lichtmast);
• Zoek in het bos een open plek. Ga niet naar de bosrand.

Een teek? Pak ‘m beet!
Geef Lyme geen kans!
• Controleer uzelf regelmatig op teken.
• Verwijder een teek binnen 24 uur.
• Binnen 3 maanden na de beet griepachtige verschijnselen of een rode ring rond de beet: ga dan naar uw huisarts.
Eikenprocessierupsen: Vermijd contact!
• Raak de rups niet aan! Draag kleding die je lichaam bedekt.
• Onzichtbare brandharen veroorzaken klachten: jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en luchtwegen.
• Toch in aanraking gekomen met de brandharen? Was of spoel de huid en ogen goed met water. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.
Meer informatie:
GGD Drenthe, tel. 0592-306300, www.ggddrenthe.nl