Fiets

Fiets

Wanneer u deelneemt aan de Fiets4Daagse dan is een goede fiets heel belangrijk. Laat uw fiets vooraf dan nog even nakijken door de fietsenmaker zodat u niet voor verrassingen komt te staan. In het geval van een e-bike, zorg er voor dat u met een volle accu van start gaat.
Toegestane vervoermiddelen bij deelname zijn:
– de gewone fiets
– de elektrische fiets (e-bike)
– mountainbike/racefiets
– driewieler fietsen
– tandem
– scootmobiel.

Veiligheid:
• Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij in het bezit is van een deugdelijke fiets, die aan de wettelijke eisen voldoet.
• De gemiddelde snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.
• Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.
• De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Het is wettelijk verboden om met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.
Gedragscode NTFU
• Houd je aan de verkeersregels
• Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
• Gebruik een fietsbel
• Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
• Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
• Rijd altijd op het aangegeven fietspad
• Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
• Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
• Gooi afval in een afvalbak
• Snelle fietsers (zoals race- en elektrische fietsen): houd rekening met het langzamere tempo van uw medefietsers.