Privacy statement stichting Drentse Fiets4Daagse

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Drentse Fiets4Daagse (hierna omschreven als F4D) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van F4D en kopers van tickets van door F4D georganiseerde evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). F4D acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

In het algemeen kan F4D gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van F4D, een ticket koopt van een evenement van F4D of een e-mail aan ons verzendt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing en statistisch doeleinden en om onze deelnemers goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten. 

 

VERZAMELING GEGEVENS
F4D kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, een inschrijving voor de nieuwsbrief doet of deelneemt aan de Fiets4Daagse of meedoet aan een winactie die de F4D organiseert.

Via eigen websites en apps – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt F4D via de websites die F4D beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: www.fiets4daagse.nl en eventueel toekomstige websites van F4D. Ook kunnen we als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze apps ontvangen.

Via websites van derden – F4D maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van F4D op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor F4D optreden. Zoals o.a. bij de online verkoop van tickets voor door F4D georganiseerde evenementen.

Op evenementen – F4D kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij F4D hiertoe wettelijk wordt verplicht.

BEELDMATERIAAL – Tijdens een evenement, door de Fiets4Daagse (mede) georganiseerd, kan er door medewerkers, cameraman of fotograaf beeldmateriaal gemaakt worden, onderweg of in de startplaats zelf. In dat geval zal de desbetreffende persoon toestemming vragen om beelden te maken. Mochten de beelden onverhoopt al gemaakt zijn, dan zullen deze op verzoek direct verwijderd worden.

PERSOONSGEGEVENS
F4D kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die F4D van jou kan verzamelen zijn:

 • Persoonlijke gegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • app en website gegevens – zoals  IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites en apps;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten; en
 • informatie over jouw voorkeuren – zoals van u ontvangen gegevens via onze enquêtes en/of eerder bij ons bestelde kaarten.


DOELEINDEN

F4D kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van fietstochten en andere evenementen (zoals beurzen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • voor marketing en statistische doeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, fietstochten en andere evenementen (zoals beurzen), die door of in opdracht van F4D worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailing of per post;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, websites en apps, maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de evenementen die F4D organiseert.
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij F4D de gegevens ook kan verrijken met andere data;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites; en
 • verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen mailing, post of nieuwsbrieven meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Uitschrijven, wijzigen of verwijderen gegevens” staat hierover meer informatie.

 

GEBRUIK VAN COOKIES
Drentse Fiets4Daagse (hierna te noemen F4D) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

F4D maakt op deze website gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben hierbij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarbij hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.

Cookies in/uitschakelen

Cookies   zijn   uitgeschakeld
Cookies   accepteren   door   te klikken op   "Accepteren"   in  de balk .

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan op verschillende manieren:

 • Je krijgt onderaan elke nieuwsbrief die je van F4D (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid om je af te melden, zodat je van F4D (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails altijd ontvangen.
 • Ook kan je via de instellingen van jouw apparaat (zoals je mobiel) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wil delen of push notificaties van F4D wil ontvangen.
 • Je kunt hiervoor bellen of mailen (voor contactgegevens zie de website van de F4D)
 • Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar [email protected]
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons “Cookiebeleid”.

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS
Wij kunnen je gegevens delen met de aan F4D gelieerde ondernemingen, waaronder onze Fiets4Daagse startplaatsen, en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. F4D heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van F4D waarnaar F4D linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. F4D is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. F4D raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

BEVEILIGING
F4D doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig ge-update om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
                          
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
F4D behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van F4D te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Stichting Drentse Fiets4Daagse 
Brink 4 B
7981 BZ  Diever
kvk nummer: 41017614