Fietsroutes RollOn

Fietsroutes RollOn

Route dinsdag 24 juli:

Emmen – Odoorn – Weerdinge – Emmen

Weerdinge is een esdorp ten noorden van de stad Emmen.

Het bestaat uit een doorgaande weg, de Dorpsstraat, met enkele zijstraten. Er staat nog een groot aantal Saksische boerderijen.

Daarnaast is de beltmolen De Hondsrug uit 1910 beeldbepalend voor het dorp. De omgeving van Weerdinge kenmerkt zich door essen en bossen (ValtherbosEmmerdennen), die deels ook de scheiding vormen met de stad Emmen.

Ellertshaar is een ontginningkolonie die ontstond in 1804.

Het oudste document waarin de naam Odoorn voorkomt, is een bezegelde brief van 2 juli 1327 van het klooster Ten Nije Lichte. In een brief uit 1376 komen we de naam Odoorn opnieuw tegen.

De naam luidt daar Oderen.

In een handschrift van 1548 komt de naam nog voor en wel in de uitdrukking: “den pastoer van Oderen”. In een handschrift van 1393 luidt de naam Odern, in één van 1431 Oederen en in één van 1546komen we tegen: den borgen van Oideren.

Route woensdag 25 juli:

Westenesch – Sleen – Emmen

Sleen (DrentsSlien) is een dorp in de gemeente Coevorden in de Nederlandse provincie Drenthe.

Voor 1998 was het tevens de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Sinds 1998 maakt Sleen deel uit van de gemeente Coevorden.

Sleen ligt aan twee LAW’s: het Pieterpad en het Drenthepad en grenst aan natuurgebied Sleenerzand, 1.600 hectare groot.

De oudste sporen van bewoning dateren van zo’n 4500 jaar geleden. De hunebedden in deze omgeving zijn daarvan de stille getuigen. Ooit was Sleen de hoofdplaats van de dingspel Zuidenveld. Dit dingspel was een rechtsgebied dat bestond uit de kerspelenSleen, EmmenOdoornZweelooOosterhesselenDalenSchoonebeek en Roswinkel. In 1518 is Sleen een zelfstandige schultambt.

Route donderdag 26 juli:

Klijndijk – Het Haantje – Emmen

De veenkolonie Odoornerveen dankt zijn ontstaan aan het in 18531858 door de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij gegraven Oranjekanaal dat vanaf Smilde de Drentsche Hoofdvaart met het veengebied rond Emmen verbond. De dorpsnaam is afgeleid van de als het Odoornerveen bekendstaande veengebied ten noordwesten van het dorp. In deze uitgestrekte laagte tussen de Hondsrug en de Rolderrug bleef het water staan en ontstond hoogveenin de warmere periode van het Holoceen. De hoogveengebieden van het Odoornerveen werden door het Oranjekanaal ontsloten en ten behoeve van de turfwinning geëxploiteerd. Na de vervening werd het geschikt gemaakt voor de landbouw. Odoornerveen heeft de typische langgerektheid van een veenkoloniaal weg- of streekdorp. De voornamelijk uit boerderijen bestaande bebouwing aan weerszijden van het Oranjekanaal en de in het verlengde daarvan liggende Borger Zijtak vormen tezamen de lineaire hoofdstructuur van het dorp.

Route vrijdag 27 juli:

Emmen – Zuid Barger – Barger Oosterveld

Westenesch is een buurtschap behorende bij de plaats Emmen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het heeft ongeveer 185 inwoners en is van oorsprong een zelfstandig dorp. Tegenwoordig is het officieel geen afzonderlijke kern meer: formeel is het een wijk van de plaats Emmen.

Een deel van Westenesch is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in de plaats enkele rijksmonumenten.

Hunebed D44

Eén daarvan is hunebed D44, gelegen op een boerenerf aan de Schietbaanweg. Het is het enige hunebed in Nederland in particulier bezit.