Fietsroutes Toerfietstocht

Fietsroutes Toerfietstocht

De Drentse Fiets4Daagse start vanuit 8 startplaatsen. Het kan soms gebeuren dat er fietsroutes elkaar kruisen. Daarom heeft elke startplaats een eigen kleur op de routebordjes. 
Op de rode bordjes vanuit de startplaats Emmen staat het opschrift “Emmen” en een donkerblauwe pijl.

Dus als u dat in de gaten houdt dan kunt u niet mis rijden en alleen maar genieten van al het moois om u heen.

De routeuitzetters zijn nog volop bezig om de mooiste routes voor u uit te stippelen.

Aan de routekaarten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, aangezien er tot het moment van de Fiets4Daagse nog wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn.

Route dinsdag 24 juli:

Weerdinge – Westdorp – Odoorn

Weerdinge is een esdorp ten noorden van de stad Emmen.

Het bestaat uit een doorgaande weg, de Dorpsstraat, met enkele zijstraten. Er staat nog een groot aantal Saksische boerderijen.

Daarnaast is de beltmolen De Hondsrug uit 1910 beeldbepalend voor het dorp. De omgeving van Weerdinge kenmerkt zich door essen en bossen (ValtherbosEmmerdennen), die deels ook de scheiding vormen met de stad Emmen.

Ellertshaar is een ontginningkolonie die ontstond in 1804.

Het oudste document waarin de naam Odoorn voorkomt, is een bezegelde brief van 2 juli 1327 van het klooster Ten Nije Lichte. In een brief uit 1376 komen we de naam Odoorn opnieuw tegen.

De naam luidt daar Oderen.

In een handschrift van 1548 komt de naam nog voor en wel in de uitdrukking: “den pastoer van Oderen”. In een handschrift van 1393 luidt de naam Odern, in één van 1431 Oederen en in één van 1546komen we tegen: den borgen van Oideren.

Odoorn (een esdorp) had tot ver in de achttiende eeuw uitsluitend een boerenbevolking (zelfs de burgemeester, de dominee en de schoolmeester waren tegelijkertijd boer).

Route woensdag 25 juli:

Noord Sleen – Zweeloo – Oosterhesselen

Sleen (DrentsSlien) is een dorp in de gemeente Coevorden in de Nederlandse provincie Drenthe.

Voor 1998 was het tevens de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Sinds 1998 maakt Sleen deel uit van de gemeente Coevorden.

Sleen ligt aan twee LAW’s: het Pieterpad en het Drenthepad en grenst aan natuurgebied Sleenerzand, 1.600 hectare groot.

De oudste sporen van bewoning dateren van zo’n 4500 jaar geleden. De hunebedden in deze omgeving zijn daarvan de stille getuigen. Ooit was Sleen de hoofdplaats van de dingspel Zuidenveld. Dit dingspel was een rechtsgebied dat bestond uit de kerspelenSleen, EmmenOdoornZweelooOosterhesselenDalenSchoonebeek en Roswinkel. In 1518 is Sleen een zelfstandige schultambt.

Oosterhesselen was tot 1 januari 1998 de hoofdplaats van de gelijknamige zelfstandige gemeente, die tevens de dorpen GeesZwinderenGeesbrug en het grootste deel van Nieuwlande omvatte. Oosterhesselen is van oorsprong een esdorp, dat vooral vanaf de jaren zestig is uitgebreid met nieuwbouwwijken. In het oude deel van het dorp zijn echter nog een aantal karakteristieke Saksische boerderijen te vinden.

Centraal in het dorp staat de hervormde kerk uit de vijftiende eeuw. Opvallend is dat de kerktoren los staat van het schip. Dit is waarschijnlijk een erfenis van het krijgsgeweld aan het einde van de zestiende eeuw, toen de vesting Coevorden belegerd werd door de Spanjaarden.

Route donderdag 26 juli:

Klijndijk – Orvelte – Westenesch

De veenkolonie Odoornerveen dankt zijn ontstaan aan het in 18531858 door de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij gegraven Oranjekanaal dat vanaf Smilde de Drentsche Hoofdvaart met het veengebied rond Emmen verbond. De dorpsnaam is afgeleid van de als het Odoornerveen bekendstaande veengebied ten noordwesten van het dorp. In deze uitgestrekte laagte tussen de Hondsrug en de Rolderrug bleef het water staan en ontstond hoogveenin de warmere periode van het Holoceen. De hoogveengebieden van het Odoornerveen werden door het Oranjekanaal ontsloten en ten behoeve van de turfwinning geëxploiteerd. Na de vervening werd het geschikt gemaakt voor de landbouw. Odoornerveen heeft de typische langgerektheid van een veenkoloniaal weg- of streekdorp. De voornamelijk uit boerderijen bestaande bebouwing aan weerszijden van het Oranjekanaal en de in het verlengde daarvan liggende Borger Zijtak vormen tezamen de lineaire hoofdstructuur van het dorp.

Orvelte is een brinkdorp in de provincie Drenthe, behorend tot de gemeente Midden-Drenthe. Het dorp is vermoedelijk ontstaan tussen de 11e en 13e eeuw.

Orvelte presenteert zichzelf als museumdorp (of monumentendorp), vanwege de vele historische bezienswaardigheden in en rond het dorp. Naast de “normale” dagelijkse bedrijvigheid en woonfunctie van het dorp is een groot aantal boerderijen en andere gebouwen ingericht voor het publiek. Auto’s zijn niet toegestaan in Orvelte.

In het dorp is, soms tegen betaling, te zien hoe men in vroeger tijden leefde en werkte. Voorbeelden van attracties zijn:

In 1967 verkreeg een deel van Orvelte de status beschermd dorpsgezicht. De omgeving wordt gebruikt voor geologisch en biologisch veldwerk.

Route vrijdag 27 juli:

Westenesch – Nieuw Dorderecht – Klazienaveen Noord

Westenesch is een buurtschap behorende bij de plaats Emmen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het heeft ongeveer 185 inwoners en is van oorsprong een zelfstandig dorp. Tegenwoordig is het officieel geen afzonderlijke kern meer: formeel is het een wijk van de plaats Emmen.

Een deel van Westenesch is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in de plaats enkele rijksmonumenten.

Hunebed D44

Eén daarvan is hunebed D44, gelegen op een boerenerf aan de Schietbaanweg. Het is het enige hunebed in Nederland in particulier bezit.

Klazienaveen is van oorsprong een veenkolonie, gesticht in de 19e eeuw door W.A. Scholten, een Groningse industrieel. Hij noemde de plaats naar zijn vrouw Klaziena Sluis.[2] Op 14 januari 1904 kreeg Klazienaveen een verbinding per stoomtram toen de DSM de lijn Erica – Klazienaveen opende. In 1907 werd deze lijn doorgetrokken. In april 2017 werd de vlag van Klazienaveen ontdekt in het depot van het Veenkoloniaal Museum in Veendam. In 1888 overhandigde grootindustrieel W.A.Scholten deze vlag aan de eerste schipper in het Klazienaveen, Adde Hazewinkel.[3]