Fietsroutes Toerfietstocht

Fietsroutes Toerfietstocht

De Drentse Fiets4Daagse start vanuit 7 startplaatsen. Het kan soms gebeuren dat er fietsroutes elkaar kruisen. Daarom heeft elke startplaats een eigen pijlkleur op de routebordjes. 
Op de rode bordjes vanuit de startplaats Emmen staat het opschrift “Emmen” en een witte pijl.

Als u deze pijlen in de gaten houdt dan kunt u niet mis rijden en alleen maar genieten van al het moois om u heen.

Route dinsdag 13 juli:

Emmerhout – Weerdinge – Valthe – Exloo
32,5 – 40,3 – 62,1 km

 

 


De route van deze dag brengt u weer op de mooiste plekjes. Dus geniet van de omgeving.

Emmerhout (Drents: Emmerholt) is een wijk in de plaats Emmen (Nederlandse provincie Drenthe), die werd gebouwd in de tweede helft van de jaren 60 en in de eerste helft van de jaren 70 van de twintigste eeuw. De wijk bevindt zich langs de rand van het bosgebied Emmerdennen. Daar bevindt zich ook het Zandmeertje in het bos.
Op de plaats van de huidige woonwijk zijn nederzettingssporen gevonden uit verschillende perioden: het neolithicum (trechterbekercultuur, touwbekercultuur), de bronstijd en de ijzertijd. Emmerhout trok tijdens de bouw (inter)nationaal veel aandacht en wordt nu nog tot stedenbouwkundig erfgoed gerekend.[2] Bij de totstandkoming van de wijk speelde de architect Arno Nicolaï een belangrijke rol.

Weerdinge is een esdorp ten noorden van de stad Emmen. Het bestaat uit een doorgaande weg, de Dorpsstraat, met enkele zijstraten. Er staan nog een groot aantal Saksische boerderijen. Daarnaast is de beltmolen De Hondsrug uit 1910 beeldbepalend voor het dorp. De omgeving van Weerdinge kenmerkt zich door essen en bossen (Valtherbos, Emmerdennen), die deels ook de scheiding vormen met de stad Emmen.
Weerdinge is een esdorp ten noorden van de stad Emmen. Het bestaat uit een doorgaande weg, de Dorpsstraat, met enkele zijstraten. Er staan nog een groot aantal Saksische boerderijen. Daarnaast is de beltmolen De Hondsrug uit 1910 beeldbepalend voor het dorp. De omgeving van Weerdinge kenmerkt zich door essen en bossen (Valtherbos, Emmerdennen), die deels ook de scheiding vormen met de stad Emmen.

De naam Valthe wordt voor het eerst in geschreven vorm in 1217 genoemd. De naam is afgeleid van valt, vaelt of vaelde en betekent omheinde ruimte. Het dorp behoorde vroeger tot het kerspelOdoorn en het dingspel Zuidenveld.[2]
Valthe is het kleinste van de drie ‘zanddorpen’ (dorpen op de zandgronden) waaruit de kerspelOdoorn tot de veenontginning bestond. Tot de zeventiende eeuw lag bij het dorp de Valtherschans, die deel uitmaakte van de verdedigingslinie van de Nederlanden tegen onder andere Bommen Berend, de bisschop van Münster. Tussen 1811 en 1835 was het de hoofdplaats van de gemeente Odoorn, waar zich toen ook het Gemeentehuis en de woning van de burgemeester bevonden.

Exloo is een karakteristiek esdorp op de Drentse zandgronden, inmiddels uitgebreid met enkele nieuwbouwwijken, dat tegenwoordig veel toeristen trekt. Enkele attracties zijn Kabouterland en een kinderdierenpark. Voorheen was er ook het cultuurhistorisch museum Bebinghehoes ingericht. Daarnaast worden door de Vereniging Dorpsbelangen Exloo diverse activiteiten georganiseerd. De twee belangrijkste zijn het Schaapsscheerdersfeest met het Nederlands kampioenschap ambachtelijk schaapscheren, en het Festival van Oude Ambachten.
Het landschap rond Exloo kenmerkt zich door essen, bossen (Boswachterijen Exloo en Odoorn, Hunzebos), heide (Molenveld) en veen (Zoersche Landen).

Route woensdag 14 juli:

Westenesch-Noord Sleen-’t Haantje-Klijndijk
31,5 – 38,8 – 66 km


Westenesch is een buurtschap behorende bij de plaats Emmen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het heeft ongeveer 176 inwoners[2] en is van oorsprong een zelfstandig dorp. Tegenwoordig is het officieel geen afzonderlijke kern meer: formeel is het een wijk van de plaats Emmen.
Een deel van Westenesch is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in de plaats enkele rijksmonumenten.
Hunebed D44
Eén daarvan is hunebed D44, gelegen op een boerenerf aan de Schietbaanweg.
Het is het enige hunebed in Nederland in particulier bezit.
Een buitenwijk van het dorp Eibergen in de gemeente Berkelland heeft ook de naam Westenesch. Deze wijk is aangelegd op een oude es aan de westkant van het dorp; ze ligt duidelijk hoger dan het omliggende landschap.
Klijndijk (Drents: Klijndiek) is een dorp in de provincie Drenthe (Nederland), gemeente Borger-Odoorn. Klijndijk telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 1 januari 2020 705 inwoners.

Klijndijk ligt in een bosrijke omgeving aan de rand van het Valtherbos. Tussen het dorp en het bos ligt Vakantiecentrum De Fruithof. Het dorp ligt aan de N34. Klijndijk had een openbare basisschool genaamd ’t Schienvat (De Lantaren), maar deze werd in augustus 2013 wegens een dalend aantal leerlingen gesloten. Behalve een restaurant heeft Klijndijk geen eigen voorzieningen en is volledig aangewezen op Odoorn of Emmen, waar het tussenin ligt.

Klijndijk is een ontginningsdorp, genoemd naar Jasper Klijn uit Smilde, die omstreeks 1850 het initiatief nam tot de aanleg van het Oranjekanaal. Dit kanaal, dat van Smilde naar Klazienaveen loopt, werd aangelegd om het Eeserveen, het Odoornerveen en de venen bij Emmen te ontginnen. Klijndijk ligt aan een zijtak van dit kanaal: de zogenaamde Odoornerzijtak.
Zweeloo
Zweeloo (Drents: Sweel) is een esdorp in de gemeente Coevorden, in de Nederlandse provincie Drenthe. Zweeloo vormt samen met het buurdorp Aalden bijna
Kerk van Zweeloo
De Hervormde kerk van de Drentse plaats Zweeloo werd gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw. De kerk werd gebouwd op de fundamenten van zijn voorganger
Vrouw van Zweeloo
zogenoemde Vrouw van Zweeloo is een veenlijk uit de Nederlandse ijzertijd dat in 1951 in het Grebbeveen bij het Drentsche dorp Zweeloo werd gevonden. Het
Prinses van Zweeloo
Prinses van Zweeloo is de naam die werd gegeven aan de stoffelijke resten van een vroeg-middeleeuwse dame, wier graf werd gevonden bij Zweeloo in Drenthe

Route donderdag 15 juli:

Centrum-Wildlands-Zweeloo-Sleen- Oosterhesselen-Dalen
31,3 – 46,2 – 63 km

Donderdag de route via Oosterhesselen.

Op deze dag kunt u weer genieten van het fantastische “ Wildlands”. U wordt in de gelegenheid gesteld met de fiets Wildlands te doorkruisen.
LET WEL HET PARK MOET OM 10.00 UUR VRIJ ZIJN VAN FIETSERS EN U HEEFT ALLEEN TOEGANG MET HET GELDIGE POLSBANDJE VAN DE STARTPLAATS EMMEN.
Helaas zullen niet alle deelnemers gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden i.v.m. de tijdsloten die dit jaar van kracht zijn.

Noord-Sleen ligt ten noorden van het dorp Sleen, dat vroeger ook wel Zuid-Sleen werd genoemd. ‘Zuid-Sleen’ heeft zich echter ontwikkeld tot het hoofddorp van de voormalige gemeente Sleen, die op 1 januari 1998 opging in de gemeente Coevorden. Uit bodemvondsten mag worden afgeleid dat in Noord-Sleen reeds ver voor de jaartelling bewoning is geweest, getuige ook de hunebedden (D50en D51) aan de Hunebedweg ten noorden van de Zweeloërstraat.
Noord-Sleen is een langgerekt esdorp met nog veel Saksische boerderijen. Bezienswaardig zijn verder de molen Albertdina, een grondzeiler uit 1906.
De marke van Noord-Sleen kenmerkt zich door essen. Hier zijn twee hunebedden te vinden. Ten noorden van Noord-Sleen ligt de uitgestrekte, 1600 ha grote Boswachterij Sleenerzand(Staatsbosbeheer). Het meest noordelijke punt was de zevenmarkensteen ten noorden van De Kiel. De bossen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, aangeplant op een groot heide- en stuifzandgebied. Op enkele kleine heideveldjes na is hier niets meer van over. In het bos ligt het hunebed de Papeloze Kerk, verwijzend naar de hagenpreken die hier tijdens de Reformatie op de heide werden gehouden. Aan de zuidkant van het bos staat een monument voor de omgekomen bemanningsleden van een Brits vliegtuig dat daar op 14 mei 1943 in het toen nog jonge bos is neergestort. Aan de zuidoostkant van het bos, vlak bij het dorp Noord-Sleen, ligt recreatieplas de Kibbelkoele.
De naam Dalen komt voor het eerst voor in een lijst van opbrengsten aan het kapittel van de Dom van Utrecht uit 1225. De oudste officiële oorkondes, waarin de naam Dalen werd vermeld, dateren uit 1276. Ze vermelden dat in het jaar 1276 Hindricus van Borculo, burggraaf van Coevorden, uitspraak moest doen in een geschil tussen het klooster van Assen en de ingezetenen van Dalen. Het opdiepen van deze oude oorkondes leidde ertoe dat Dalen in het jaar 1976 op grootse wijze zijn 700-jarig bestaan vierde, onder aanvoering van de toenmalige burgemeester Ivo Opstelten.
Vele eeuwen heerste er rust in Dalen. Zo nu en dan werd deze verstoord, zoals in de Tachtigjarige oorlog en tijdens de inval van de Munsterse troepen.[bron?] Begin 19e eeuw werd Dalen meerdere malen het slachtoffer van stroop- en plundertochten door Napoleontische troepen die de vesting Coevorden bezet hielden; een van de laatste bolwerken, die op de Fransen werden heroverd. In 1816, vlak na de Franse tijd, dreigde het vuur Dalen met de grond gelijk te maken. Een zware brand verwoeste toen 7 woonhuizen en 12 schuren.
Hoewel Dalen in het algemeen kan worden gerangschikt onder de agrarische gemeenten, begint ook hier het traditionele agrarische beeld langzaam maar zeker te verdwijnen. Coevorden en Emmen zijn uitgegroeid tot industriekernen, en dit maakt dat Dalen vanwege zijn rustieke karakter erg in trek is als forensengemeente. Ook toeristisch en recreatief opzicht komt Dalen steeds meer in de belangstelling te staan.
Dalen was tot 1 januari 1998 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Deze omvatte behalve Dalen de dorpen Dalerpeel, Dalerveen, Nieuwlande (gedeeltelijk), Stieltjeskanaal en Wachtum. In 1884 werd Schoonebeek, tot dan behorende tot de gemeente Dalen, een zelfstandige gemeente.
Ter gelegenheid van aankomende herindeling gaf de gemeente Dalen aan Histodata opdracht een boek te vervaardigen over de geschiedenis van de gemeente. Elk huishouden ontving vervolgens een exemplaar van dit boek.[2]

Route vrijdag 16 juli:

Nieuw Dordrecht-Oranjedorp-Klijndijk-Valthe
34,7 – 45,9 – 62,1 km


Het gebied waar het huidige Nieuw-Dordrecht ligt, was midden negentiende eeuw een zandrug tussen twee hoogveengebieden: het Oosterveen en het Smeulveen. Het lag in de marke van Noord- en Zuidbarge. In 1853 werden de genoemde veengebieden door de markegenoten verkocht aan de Drentsche Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij, gevestigd te Dordrecht. Als voorwaarde bij de verkoop gold, dat de maatschappij een kanaal dwars door Drenthe zou graven, van Smilde naar de veengebieden bij Noord- en Zuidbarge. Dit Oranjekanaal zou een zijtak krijgen, die Oosterveen en Smeulveen moest verbinden. Het Oranjekanaal bereikte uiteindelijk inderdaad het Oosterveen, maar de zijtak naar het Smeulveen is er nooit gekomen. Hiervoor moest men door de dikke keileembodem van de hoger gelegen zandrug graven, wat op grote moeilijkheden stuitte. Bovendien waren over een korte afstand vijf sluizen nodig geweest om aan beide zijden het hoogteverschil te overbruggen. Dit werd de maatschappij te kostbaar, waardoor van de aanleg werd afgezien. Op de strook waar het kanaal de zandrug had moeten doorkruisen, de Herenstreek, bouwde de maatschappij een nederzetting voor de veenarbeiders en boeren, die er boekweit verbouwden. De nederzetting werd Nieuw-Dordrecht of Herendord genoemd. In 1856 lieten de markegenoten van Noord- en Zuidbarge ook in de lengterichting van de zandrug stukken land verdelen, die ze hoofdzakelijk verkochten aan hun eigen landarbeiders. Zo ontstond haaks op Herendord, langs het Vastenow de nederzetting Boerendord. Pas later vergroeiden de twee nederzettingen tot één dorp.

In 2013 kwam alsnog een zes kilometer lang kanaal door de Hondsrug gereed, het Koning Willem-Alexanderkanaal. Om het hoogteverschil te overbruggen is er bij Oranjedorp een spaarsluis en in het Oosterbos een koppelsluis geplaatst.
In de raad van Emmen wordt al in 1975 gesproken over de bouw van de wijk “de Rietlanden”. De eerste aanleiding hiervoor was de uit de hand lopende natuurlijke groei van de bevolking. Hiernaast zorgde ook het aantrekken van Overheidszaken naar Emmen voor een reden voor de bouw van de Rietlanden.

Architectuur
Het eerste idee over het uiterlijk van de Rietlanden was ontworpen door André de Jong. Het idee dat het een groene wijk zou moeten worden. Dit kwam doordat de plek waar nu de Rietlanden staat vroeger een heideveld was met boerderijen. Dit idee was meerdere malen afgewezen door de provincie omdat het financieel niet mogelijk was. Na een aanpassing van het ontwerp werd het goedgekeurd. Uiteindelijk begon de bouw van de Rietlanden op 29 september 1983. De eerste straten die aangelegd werden, waren het Mussenveld, het Mezenveld en het Vinkenveld. De eerste bewoners van de Rietlanden die een woning kochten in het Mezenveld waren Joop Oolders en Zwopke de Vries. Dit deden ze in april van het jaar 1984.[bron?]

Aan de routekaarten kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien er tot het moment van de Fiets4Daagse nog wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn.
Ook kunnen de routes iets afwijken van de geplande kilometers. Dit is gelegen in het feit dat er mogelijke wegwerkzaamheden tijdens de Fiets4Daagse plaatsvinden.